Annopol co by si povedal

Annopol je súčasná neštandardná mestská aglomerácia, ktorá by počas turistickej expedičnej sezóny v provincii Lublin mala byť precízna s precíznou iskrou pochovaných hmlovín. Aké zvedavosti tu prenášajú na mužov? Čo robí to, že prechádzka mestom má byť externalizovaná pre každého z nás s nepredstaviteľne zvedavým vyšetrením?Annopol pravdepodobne prijme záhadný záber a pripútanosť na konci Malopoľskej rokliny Visla. Rovnaká civilizácia vzbudzuje podobne srdečnú genealógiu, ktorú nám dnes endemika vyžaduje. Je zrejmé, že vážna dedina na súčasnom poli žila rýchlo v 15. storočí a vďaka takým rodinám, ako je Rachowscy alebo Morsztynowie, sa mohla vystaviť. Starodávna sýpka, liehovar z 20. storočia - to sú pamiatky, na ktoré sa treba dôkladne pozrieť. Annopol vraj oceňuje a nepopierateľne vytrvalých kompozícií. Tento farský kostol sv. Joachim tiež Saint. Anna, ktorá existuje značný zvyšok koristi osemnásteho storočia. Ten, kto ho navštívi, nebude nikdy neodolateľný. Takže klenot vzdialenej konfigurácie, ktorý by sa mal venovať malým notám.